Jak Leszek tarcze do vitary na tył montował
                    1     2


                   3     4